Robert Ferdinand Öhman

Typ av person

Fysisk person

Efternamn

Öhman

Förnamn

Robert Ferdinand

Titel

Grosshandlare

Levnad (start)

1825-07-02

Levnad (slut)

1890-01-20

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbotten

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå stad

Hem ort

Skellefteå

Födelse land

Sverige

Födelse län

Västmanland

Födelse ort

Sala

Anmärkning

ROBERT FERDINAND ÖHMAN,
grosshandlande, f. 2 juli 1825 i Sala. Började sin bana som kypare och kom som bokhållare till grosshandl. O. H. Swartling år 1847. Tjänade troget i denna firma och blev 1872 delägare i firman jämte v. konsul Aug. Brännström.
Öhman var mångårig ledamot i stadsstyrelsen och ordf. i stadens drätselnämnd. Tillhörde även bevillningsutredningen, taxeringsnämnd och hälsovårdsnämnd. Landstingsman för staden år 1866 och styrelseledamot och kassör i Sparbanken. Var med och bildade Skellefteå Lastångare AB., som år 1873 byggde lastångaren Skellefteå på ett skeppsvarv i Hudiksvall. Ångaren fördes av kapten Axel Conradsson och gick sin provresa från Hukdisvall till Hull fr. 15 nov. till 2 dec.
År 1885 försåldes ångaren till verksägaren Marklund i Bureå för 17.500 kr. och därmed upplöstes bolaget.

Öhman erbjöds av landstinget år 1885 mandat som ledamot i riksdagens I:sta kammare, vilket förtroende han avböjde på grund av hälsoskäl. Riddare av Vasaorden. Genom duglighet och en lycklig affärsverksamhet förvärvade han sig en ansedd samhällsställning och därjämte en icke ringa förmögenhet.

Öhman ingick den 12 sept. 1856 äktenskap med Laura Maria Charlotta Swartling, brorsdotter till grossh. O. H. Swartling, f. 17 nov. 1833, d. den 17 maj 1874.
Barnen voro:
1) Lydia, f. 12 sept. 1857, död späd;
2) Bertha Charlotta, f. 31 dec. 1858, död i okt. 1938, gift 1892 med jägmästaren, sedermera landshövdingen över Västerbottens län Nils G. Ringstrand. Fru Ringstrand ömmade mycket för blindvården i länet;
3) Erik Magnus, f. 4 maj 1860, major i K. Väg- och Vattenbyggnadskåren. R. N. O., R. V. O., d. den 2 febr. 1912;
4) Ida Sofia Christina, f. 6 juni 1861, d. 16 jan. 1916. Blind; s) Nina Emilia, f. 14 juni 1862, d. 10 jan. 1863;
6) Olof Robert, f. 18 aug. 1864, major vid K. Västerbottens regemente, d. 19 nov. 1920. R. S. O. Gift 1894 med Thyra Sofia Adelaide Schildt.

Grosshandl. Öhman avled 20 jan. 1890. En präktig minnesvård å Skellefteå lfs. kyrkogård utvisar hans och hans makas sista vilorum. Gravens framtida underhåll har betryggats genom en donation av landshövding Ringstrand och hans maka.

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!