Abraham Ruth

Typ av person

Fysisk person

Efternamn

Ruth

Förnamn

Abraham

Titel

Bankdirektör

Levnad (start)

1827-09-26

Levnad (slut)

1888-03-04

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbotten

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå

Hem ort

Risön

Födelse land

Sverige

Födelse län

Norrbotten

Födelse ort

Luleå

Verksamhet / yrke

Handlanden, konsul och bankdirektör

Anmärkning

ABRAHAM RUTH,
v. konsul och bankdirektör, f. i Luleå 1827. Började sin bana som apotekselev men övergav denna för den merkantila.

Kom till Skellefteå på 1850-talet och uppförde å tomt nr 40 A (numera Storgatan 31) år 1858 en fastighet, där han drev diversehandel till år 1864, då han sålde fastigheten till handl.

Johan Kullenberg. Denne avled år 1874, varefter sonen Oscar Kullenberg innehade fastigheten åren 1874–1902, då den försåldes till handl. R. M. Eriksson, som byggde övervåningen. År 1864 försäkrades fastigheten i Städernas Allm. Brandstodsbolag och avgiften var det året 202: 55 kr. Samma försäkring gäller ännu, men premien utgör nu endast 20 kr. Nuvarande ägare är handl. Sten Eriksson.

Samma år som Ruth sålde sin stadsfastighet, inköpte han herrgården Risön i Tuvan av fanjunkare B. A. Hofverberg. Denna gård hade ursprungligen uppförts av fadern, kontingenthandl. Joh. Samuel Hofverberg, prostson från Umeå, som sedermera blev landsfiskal och flyttade till Västerbottens södra domsaga. Ruth lät emellertid riva den gamla byggnaden och timra upp en ny stor gård med stora och rymliga ekonomibyggnader.
År 1866 skedde flyttningen ner till Risön. Gården låg på en lövklädd holme — därav namnet -- som då var kringfluten av Skellefteälven. Den gren av älven som skilde holmen från stranden är nu uppgrundad. Holmen var delad på två hemman. Den andra hälften ägdes av Sven Johan Ögren.

Ruth nedlade stora kostnader på sitt jordbruk. Jorden bearbetades till hög kultur och åker och äng gåvo rika skördar. Tre pigor och lika många drängar voro anställda på gården. Husbonddräng i många år var Petter Vallgren, som gifte sig med pigan Kristina, som ävenledes tjänat hos Ruthens i många år. De bosatte sig på Brännan och fingo sonen Albin Vallgren, sedermera landsfiskal i Skellefteå.
Herrskapet Ruth förskönade också herrgården. En utomordentligt vacker trädgård med slingrande gångar, blomrabatter och speglande glaskulor, grässoffor, grottor och lusthus anlades. Drivbänkar och trädgårdssängar gåvo rik avkastning och den anställde trädgårdsmästaren Pihlblad hade all heder av sin nedlagda möda.

Vid ett lantbruksmöte, som hölls i Norsjö, erhöll konsul Ruth första priset för utställda trädgårdsalster. Stora festligheter höllos också på Risön. På fettisdagen kommo slädpartier från staden, då granna hästar med slädnät skjutsade stadsherrskapen. Sommartid sutto stadsherrarna vid sina toddyglas och avnjöto naturen i grottor och lusthus. De festande herrarna kunde då också få åskåda något lyckat laxfiske i älven. Vid ett sådant tillfälle fick man i ett enda notvarp 19 stora laxar. Flera dylika fångster fick man den dagen. Men när helgen gick in kl. 6 på lördagsaftonen måste man avbryta nötningen; andra byalag kontrollerade noga att bestämmelsen efterlevdes, och under det fria söndagsdygnet hann all laxen passera. Sedan var det slut med laxfisket den sommaren.

Sin affärsverksamhet drev Ruth alltjämt från staden. Tillsammans med handl. James Sandström drev han en stor engrosaffär under firmanamnet Ruth & Sandström. Varorna transporterades den tiden i stora roddbåtar som landdrogos utefter södra älvstranden ända upp till kronolänsman Schönfeldts, där man tog över till stadslandet. Båtarna kunde ta en last av 20 till 25 mjölsäckar.
År 1864 var Ruth stadens ordningsman och 1866 ordf. i bevillningsberedningen. Han tillhörde också stiftarna av Skellefteå Trafik AB och var ordf. i Skellefteå Lastångarebolag. Dess ångare »Skellefteå» såldes år 1885 då bolaget upplöstes.
När Härnösands Ensk. bank öppnade avdelningskontor i Skellefteå blev Ruth dess direktör och kvarstod som sådan till 1 aug. 1887.
På 1880-talet flyttade Ruth tillbaka till staden, då han vid svågerns, L. U. Larsson, fallissement övertog dennes fastighet vid Storgatan (nuv. Turisthotellet). Även där anlades en vacker trädgård. Risön såldes efter några år till en bonde Karl Persson Lundberg från Medle för 11.000 kr. och har sedan fått förfalla, så att föga av den forna härligheten står att finna.
Ruth var gift med en kusin, Elisabeth Margareta Ruth, f. 1814. Hon var 14 år äldre än sin man och säges ha skött honom, när han föddes. Äktenskapet var emellertid mycket lyckligt. Fru Ruth var en siratlig och bestämd kvinna och båda efterlämnar minnet av utomordentligt godhjärtade människor.
Fru Ruth avled den 14 jan. 1884 och konsul Ruth den 4 mars 1888. Den stora förmögenheten efter dem ärvdes av en fosterdotter Laura Sofia Sjöström (syster till handl. och rådmannen Carl L. Sjöström) och änkefru Abriette Larsson, syster till fru Ruth.

En större minnesvård å landsförsamlingens kyrkogård utmärker deras sista vilorum.

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!