Olof Degerstedt

Typ av person

Fysisk person

Efternamn

Degerstedt

Förnamn

Olof

Levnad (start)

1815-10-15

Levnad (slut)

1893

Alternativt namn1

Andersson Degerstedt

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbotten

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå

Hem ort

Degerbyn

Anmärkning

Olof Degerstedt, Degerbyn, hemmansägare och nämndeman, föddes i Degerbyn den 18 oktober 1815. Hans föräldrar voro hemmansägare Anders Olofsson Degerstedt och h. h. Marta Helena Jacobsdotter från Fahlmark. Fadern dog 1822 och sonen Olof var då endast sju år gammal. Modern gifte sedan om sig med svågern Olof Olofsson Degerstedt. I vartdera äktenskapet föddes fyra barn. År 1831 dog modern Marta Helena och styvfadern gifte sedan om sig med Anna Stina Hedbom från Hedensbyn. Olof Degerstedt fick således både styvfar och styvmor.
År 1840 avled styvfadern och änkan, styvmodern, menade sig då vara lagliga ägaren till hemmanet och att styvbarnen saknade arvsrätt. Olof öppnade process om hemmanet och medan processen pågick for han ut till sjöss. Familjetraditionen uppger, att han i en hamn uppsökt en spåkvinna, som bl.a. Sade: "Ni ligger i process och Ni kommer att vinna den". Han begav sig då hem och erfor att processen var avgjord till hans fördel.
Hemmanet n:o 6 i Degerbyn hade gått i arv från far till son ända från 1500-talet. Den äldste kände stamfadern hette Olof Larsson och var född omkring år 1520. Olof Degerstedt blev nu den tionde innehavaren av hemmanet. År 1843 tog han hemmanet i besittning, varvid han också förvärvade broderns andel.
Samma år den 16 juli gifte sig Degerstedt med Margreta Persdotter från Kåge, född den 1 mars 1818. Hon hade från sitt 13:e år varit "lillpiga" hos postmästare Höijers. Där hade hon fått köra korna, hjälpa till med tröskningen på logen och esomoftast gå med posten mellan Degerbyn och Kåge. Då hände det, att hon för att spara skorna, sprang barfota på den frusna marken. Senare kom hon i tjänst hos kronofogde Hällgrens och därifrån gifte hon sig med grannen, den nyblivne bonden.
Olof Degerstedt var en driftlig och idog jordbrukare. Och när sönerna växte upp, köpte han kronofogde Hällgrens välskötta hemman för 8.000 kr., en stor summa på den tiden. Med köpet följde också inneliggande gröda, som han sedan sålde till opplandsbönderna. "Aldrig ska han kunna klara upp detta", sades det misstroget om honom. Men detta och mycket mera klarade han upp.
Han skaffade sig en avelshingst och födde upp hästar och hade god tur. Vid en hästpremiering väntade han att få pris för sin hingst, men gick miste därom. Detta skyllde han på consul James Sandström, som själv var en framstående hästkarl. Utanför stadshotellet ropade Degerstedt till Sandström: "Det du, som rår för att jag inte fick pris för hingsten". - "Du, du, jag har aldrig druckit duskål med dej", var Sandströms stolta svar. - "Du, just du, du är det", svarade Degerstedt.
Degerstedt var även byns "krömmel" (djurläkare). När han en gång skulle kastrera en hingst, blev han illa sparkad, så att lårbenet gick av. Han utförde dock operationen till slut och först efteråt tog han sig själv hjälp. Rädd var han aldrig. Vid ett tillfälle hade en folkilsken häst kommit in på gården. Hästen sprang emot Degerstedt i full galopp, men Degerstedt som var gammal sjöman hoppade vigt upp på hästen och räddade sig.
Till ladugården hörde även får och varje höst slaktades ett 30-tal och köttet både torkades och saltades ner. Vanligtvis var en hel bodvind fullbehängd med fårkroppar. Men en vår inträffade en sorglig olycka. Fåren voro utsläppta på bete, men så kom en oväntad köldknäpp och en morgon lågo 40 får ihjälfrusna på marken.
Ett avsevärt bidrag till försörjningen utgjorde fisket i älven. På 1820-talet, när Degerstedt växte upp, inträffade flera missväxtår. Då var det ont om brödföda, men gravad lax fick man äta hur mycket som helst. Notvarp med 10-12 laxar var inte något ovanligt. Laxen gjordes upp med lie och saltades ner i tunnor till vinterbehov.
Sedan urminnes tid har man sysslat med tegeltillverkning i Degerbyn. Degerstedt, full av energi och arbetsiver, slog även tegel och hade därvid god hjälp av sina söner. När herrskaperna i byn foro på kalas och baler, arbetade Degerstedt i sitt anletes svett med sina söner med tegelslagningen. Priset för 100 tegel var den tiden 2 Rdr.
Genom sin idoghet blev Degerstedt med tiden en förmögen man. Sin gård byggde han till 1851 och när de fyra sönerna växte upp, skaffade han dem var sitt hemman om 5 skäls skatt.
Medan alla voro kvar i hemmet uppgift hushållet till 17-18 personer med lejfolk och utackorderade fattighjon. Alla trivdes i gården. Degerstedts hustru var en godhjärtad och givmild kvinna. Ingen, som begärde husrum eller hjälp, blev avvisad. Vid marknaderna kom det mycket folk, ända från Norsjö och Malå, och då bäddades i alla rum och över hela köksgolvet.
Någon stor karl var inte Degerstedt. Han hade i sin ungdom varit utsatt för undernäring och inte fått växa ut. Men sönerna voro alla storväxta karlar. Het till humöret var han och högljuddd och vågade allting. En höst skulle taljan hissas upp i loghässjan . Denna var gammal och bristfällig, men Degerstedt gick själv upp i hässjan. Ett par stänger lossnade och Degerstedt föll ned och slog av benet för andra gången. Från den tiden blev han krokryggig. Han levde dock sin tid ut. År 1880 betingade han sig födoråd för sig och sin hustru hos sönerna. Han avled i sitt 78:e år den 25 oktober 1893. Hans givmilda och hjärtegoda maka levde till den 10 mars 1901.
Makarna Degerstedts barn och barnbarn följa här nedan:
I. Anton Degerstedt, f. 20/6 1844, fältjägare, sedan hemmansägare; död 3/6 1916. Gift 1 ggn med Anna Johanna Lundström från Hjoggböle, f. 3/1 1841, död 14/31887; 2 ggn 1894 med Margareta Kristina Burstrand fr. Bergsbyn, f. 22/8 1855, död 5/5 1939. Barn i första giftet:
1) Olof Ulric f. 12/2 1869, död späd.
2) Anton Villehard, 16/1 1870, död späd.
3) Karl Rudolf, f. 24/7 1872, död 4/12 1938. Arrendator och gårdsägare å Kaplansbordet. Gift med Maria Kristina Johansson, f. 5/1 1865, död 4/7 1940.
4) Olof Edvard, f. 11/10 1874. Gift med Josefina Holmstedt.
5) Johan Arvid, 25/2 1877, död 27/8 1943. Gårdsägare å Kaplansbordet. Ogift.
6-7) Nanny Kristina och Jenny Margreta, födda tvillingar 16 jan. 1879. Döda.
8. Anton Ferdinand, f. 2/8 1884, död 1/2 1886.
I senare giftet:
9. Helena Erika, f. 20/10 1876. Barnmorska. Gift med Herman Rosendahl i Kiruna.
10. Magnus Alexander, f. 12/2 1898. Hemmansägare. Gift med Anna Karolina Viklund från Vikfors.
II. Helena Carolina, född 12/1 1847, död 1907. Gift med hem.-äg. Jonas Engström i Bergsbyn.
III. Clara Maria, född 26/3 1849, död 12/4 1849.
IV. Olof, född 24/7 1850, död 2/10 1852.
V. Olof Wilhelm Lundmark, f. 29/12 1852, död 4/4 1944, hem.-äg. Gift med Ida Margareta Norlund, född 29/1 1853, död 3/5 1938. Deras barn:
1) Olof Daniel, f. 24/4 1881, död 1938. Gift med Amalia Öhman från Piteå.
2) Johan Magnus, f. 19/8 1883. Gift med Josefina Amanda Furberg.
3) Nils Willehard, f.23/11 1884. Gift med Vilma Konkordia Normark.
4) Axel Valfrid, f. 7/1 1887. Gift med Hilma Emilia Furberg.
5) Anton, f. 26/2 1889.Gift med Ida Fredrika Lindberg.
6) Hilma Margareta, f. 3/11 1890. Gift med Gustav Hedström, chef för Värmebolaget G. Hedström.
7) Knut Konrad, född 4/7 1874. Gift med Edla Lundgren från Myckle.
8) Oscar, f. 4/7 1897.
VI. Ida Margreta, f. 14/9 1855, död 26/5 1856.
VII. Carl Oscar Holmstedt, född 17/3 1857, hem.-äg., död 1919. Gift med Klara Josefina Holmström, född 10/12 1853. Deras barn:
1. Ida Josefina, f. 22/10 1877, g. m. Sin kusin Olof Edvard Degerstedt.
2. Karl Konrad, f. 10/5 1879, malmlastare, pensionerad, Koskuskulle.
3. Signe Margareta, f. 11/11 1881 g. m. chaufför N. N. Karlsson i Stockholm.
4. Anna Maria f. 24/11 1884, g. m. hem.-äg. Karl Forssell i Ursviken.
5. Klara Olivia, f. 1/4 1887, g. m. järnvägstjm. O. R. Fransson i Vännäs.
6. Johan Helge f. 19/11 1888 g. m. lärarinnan Emma Margareta Lundström-
7. Helena Eugenia f. 8/2 1891 g. m. järnvägstjm. Ivar Wester i Stockholm.
8. Hildur Carolina, f. 8/5 1893, g. m. järnvägstjm. Alb. Berggren i Vännäs.
9. Lars Anton, f. 3/9 1895, g. m. Valborg Lundberg, fosterdotter till Lars Lundberg i Degerbyn.
10. Augusta Ingeborg, född 12/10 1897, g. m. Hem.-äg. Emil Lindholm i Degerbyn.
VIII. Lars Ulric, född 16/3 1860, död 13/3 1861.
IX. Margreta Aurora, född 27/1 1862, död späd.
X. Johannes Degerstedt, född 22/7 1863, död 3/11 1920, övertog farshemmanet; g.m. Klara Fredrika Lundberg fr. Myckle, f. 8/9 1866. Deras barn:
1. Helga Lovisa, född 25/4 1898, död 1925.
2. Petrus Sanfrid, f. 3/1 1900, död 1903.
3. Gunnar Johannes, född 22/12 1901, den tolfte innehavaren av stamhemmanet, g. m. Anna Elisabet Vikström.
4. Ruben Alexis, född 15/2 1904, hem.-äg., g. m. Aina Ögren fr. Hedensbyn.
5. Karl Magnus Augustin, f. 18/8 1905, driftschef för Degerbyns Tegelbruks A.B.
6. Elsa Fredrika, f. 10/11 1907. död 1908.

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!