Skellefteå landsförsamlings kyrka

Typ av person

Juridisk person

Efternamn

Skellefteå landsförsamlings kyrka

Alternativt namn1

Skellefte lands

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbotten

Hem landskap

Västerbotten

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå

Hem ort

Skellefteå

Anmärkning

Den första träkyrkan vid platsen uppfördes troligen på 1330-talet och ersattes 1386 av en större. 1485 lades grunden till en ny stenkyrka, som invigdes 1507.

Denna byggdes om efter ritningar från år 1793 av den österbottniske byggmästaren Jacob Rijf och invigdes år 1800. I praktiken innebar detta uppförandet av en ny kyrka med sakristian och merparten av det medeltida murverket i östpartiet och delar av västra korsarmen bevarat. Kyrkan, som vilar på en rustbädd av timmer, har en korsformig plan med östra armen kortare än de övriga och ingångar från alla fyra håll.

Exteriört är kyrkan i det närmaste oförändrad. Sakristians fönster försågs med inbrottsgaller av järn 1823. De ursprungligen brädspånklädda taken lades om 1901, med kopparplåt på tornlanterninen och järnplåt på korsarmarna och sakristian. 1902 tillkom skranket av smidesjärn på tornets altan. 1935 lades kopparplåt även på korsarmarna och sakristian. Putsen har förnyats flera gånger, vilket kan ha påverkat strukturen. Nya entréplan och trappor liksom socklar av marmor på gavelpartierna utanför ingångarna tillkom 1963–64. Vid östra korsarmens södra sida har en sentida överbyggd källartrappa anordnats i sen tid.
RAÄ

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!