Viktor Antonius Nyström

Typ av person

Fysisk person

Efternamn

Nyström

Förnamn

Viktor Antonius

Titel

Provinsialläkare

Levnad (start)

1853-07-15

Levnad (slut)

1928-03-30

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbottens län

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå

Hem ort

Skellefteå

Födelse land

Sverige

Födelse län

Västerbottens län

Födelse kommun

Skellefteå

Födelse socken

Skellefteå

Födelse ort

Norrböle

Verksamhet / yrke

Läkare

Anmärkning

Doktor Viktor Nyström föddes den 15/7 1853 i Norrböle, Skellefteå. Han hade en tvillingbror som hette Albert Theodor. Föräldrarna var löjtnanten Nils Ludvig Nyström född 1/10 1821 och Anna Kristina Nordlund född 27/6 1812.
Han hade sex syskon till, Ludvig Gotthard född 1846, Oscar född 1848, Nils Georg född 1850, Carl Hugo född 1855, Johan Hugo född 1870 och Gustaf Helmer född 1871.

Efter studentexamen i Uppsala fortsatte han studierna och tog med lie examen 1873. Som den äkta västerbottning han var, återkom han till länet och tillträdde en tjänst som distriktsläkare i Byske.

Viktor Nyström var vid sitt giftermål med Celina Lindeström 1889 verksam som extra provinsialläkare i Byske. Han blev 1894 provinsialläkare i Lycksele och kom 1904 till Skellefteå. Han avslutade sin tjänst som provinsialläkare 1915 men drev privatpraktik till dess han den 30 mars 1928 avled efter en förkylning med åtföljande lunginflammation.

Nyström var en sällsynt fin och god människa, aktad och avhållen såväl som läkare som person av alla de många som han kom i beröring med. Alltid vänlig till mötesgående och tröstande vid sjukdomsfall. Ofta hördes, speciellt landsborna uttrycka sin tacksamhet över doktorns ingripande och medicinering. "Ja, se Nyströmmen, he jär som en bra läkar, å så skriv han ut storflasken ve medixin".

Under en stor del av arbetsåren fick han anlita häst med vagn eller släde för de oftast krävande utryckningarna runt bygderna. Det var egentligen under senare åren som bilen kom in i bilden. Alla tider på dygnet ställde han upp för besök. Särskilt under vintern kunde det bli besvärliga resor och för att klara sig mot kylan under timslånga slädfärder hade han en tjock vargskinnspäls.

Doktor Nyström levde också i ett ovanligt lyckligt äktenskap med hustrun Celina, eller Cecilia som hon egentligen hette. Hon var en Stockholmsflicka men fann sig genast väl i den norrländska bygden. Hon var hjälpsam och ömmade för de i samhället som hade det besvärligt och hjälpte många med gåvor. En utmärk hjälp hade familjen Nyström i trotjänarinnan Adele Lindholm, som bland övriga förtjänster var specialist på att baka goda kakor till den tidens ofta förekommande kafferepen.

Nyströms bodde under många år i den fastighet som på sin tid uppfördes av hovkamrerare Clausén. I undervåningen inrymdes telefonstationen och stadens första bank. Huset revs i samband med att Skandinaviska Kreditbanken där lät uppföra ett nytt, vilket senare såldes till Skellefteå Sparbank.
I den övre våningen hade Nyströms såväl bostad som läkarmottagning och kunde under sommaren från den stora balkongen njuta av den lummiga stadsparken. Det hände sig också att parken utnyttjades genom att fru Celina bjöd sina väninnor på kaffe, uppdukat i någon av bersåerna.

Efter många år flyttade familjen till den Sidenmarkska fastigheten där senare Margaretas Matsalar hade sin rörelse. Efter några år hamnde de slutligen i Ömanska byggnaden, ovanför Zackrissons Tobaksaffär, där de disponerade hela den övre våningen och där för övrigt doktor Nyström avslutade sina dagar.

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!