Carl Herman Engelbrekt Bäckström

Efternamn

Bäckström

Förnamn

Carl Herman Engelbrekt

Titel

Häktesvakt

Levnad (start)

1843-04-13

Levnad (slut)

1930-03-08

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbotten

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå

Hem ort

Sunnanå

Födelse ort

Umeå

Verksamhet / yrke

Häktesvakt på häktet i Sunnanå.

Anmärkning

Carl Herman Engelbrekt Bäckström anställdes 1872 till att sköta om och ansvara för häktet på Sunnanå.

I matrikel för Westerbottens läns kungliga hushållningssällskaps handlingar år 1906 står han med titel Fängelsedirektör.

Sockenarresten, senare kronohäktet, låg vid tingshuset på Sunnanå 1835-1914. Byggnaden var en tvåvåningsgård omgiven av ett plank. (Källa; Sevärt längs hälsans stig, Skellefteå Hembygdsförening 2014)

Han var även 1862-1866 besättningsman på fyrskeppet Sydostbrotten (Källa: Svenska fyrsällskapet).

C.H.E var tidigt nykterhetskämpe, antagligen hade han god insikt i spritens negativa verkningar i sitt arbete på häktet, och försökte redan 1881 sammankalla ett möte för bildandet av en nykterhetsförening i Skellefteå. Denna gång mötte han endast av hån från stadens innevånare. Men Bäckström fortsatte arbetet och bildade en IOGT-loge. Intresset för Godtemplarna ökade och 1886 stod en lokal färdig för Godtemplarmöten och (nyktra) tillställningar.
(Källa: Andersson, Eeva; Teaterspridningen till Skellefteå 1852-1911. Umeå Universitet 2003 och Fahlgren, Karl; Skellefteå Stads historia. På uppdrag av Skellefteå stad skriven till 100-årsjubiléet. 1945).

Independent Order of Good Templars (IOGT) bildades i USA 1852 och spreds under 1800-talet över Europa och världen som en nykterhetsrörelse. Dessutom betonas vikten av att arbeta med demokrati, för fred och för jämlikhet mellan alla människor. (Källa: Wikipedia)

Bäckström tilldelades Kungl. Maj:t (Oscar II 1872-1907) medalj För flit och redlighet i rikets tjänst. (Medaljen tilldelas den som varit i Svenska statens tjänst i 30 år och visat nit och redlighet. Utdelades av Kungl. Maj:t 1803-1975, sedan av Arbetsgivarverket. Källa: Wikipedia.) Se SM 23906.

Gift med Kristina Karolina Persdotter (f 1838- d 1915). De fick fyra barn, bland dem Jonas (John?) Petter (f 1873, d 1924) och Josefina Karolina (f 1882- d 1965), gift Pahlberg.

Josefina Pahlberg blev känd som biografföreståndare i Skellefteå. Den första biograf-teatern i Skellefteå öppnades i godtemplarnas ordenshus.

Jonas Bäckström blev skräddare och fjärdingsman, Han tjänstgjorde bland annat som vaktmästare vid Tingshuset och polis i Bonnstan och fortsatte därefter i faderns fotspår som föreståndare för fängelset.

Andra giftet med Anna Adelida Mård Ohlsson (f 1860- d 1945).

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!