Carl Herman Engelbrekt Bäckström

Efternamn

Bäckström

Förnamn

Carl Herman Engelbrekt

Titel

Häktesvakt

Levnad (start)

1843-04-13

Levnad (slut)

1930-03-08

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbotten

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå

Hem ort

Sunnanå

Födelse ort

Umeå

Verksamhet / yrke

Häktesvakt på häktet i Sunnanå.

Anmärkning

Carl Herman Engelbrekt Bäckström anställdes 1872 till att sköta om och ansvara för häktet på Sunnanå.

I matrikel för Westerbottens läns kungliga hushållningssällskaps handlingar år 1906 står han med titel Fängelsedirektör.

Sockenarresten, senare kronohäktet, låg vid tingshuset på Sunnanå 1835-1914. Byggnaden var en tvåvåningsgård omgiven av ett plank. (Källa; Sevärt längs hälsans stig, Skellefteå Hembygdsförening 2014)

Han var även 1862-1866 besättningsman på fyrskeppet Sydostbrotten (Källa: Svenska fyrsällskapet).

C.H.E var tidigt nykterhetskämpe, antagligen hade han god insikt i spritens negativa verkningar i sitt arbete på häktet, och försökte redan 1881 sammankalla ett möte för bildandet av en nykterhetsförening i Skellefteå. Denna gång mötte han endast av hån från stadens innevånare. Men Bäckström fortsatte arbetet och bildade en IOGT-loge. Intresset för Godtemplarna ökade och 1886 stod en lokal färdig för Godtemplarmöten och (nyktra) tillställningar.
(Källa: Andersson, Eeva; Teaterspridningen till Skellefteå 1852-1911. Umeå Universitet 2003 och Fahlgren, Karl; Skellefteå Stads historia. På uppdrag av Skellefteå stad skriven till 100-årsjubiléet. 1945).

Independent Order of Good Templars (IOGT) bildades i USA 1852 och spreds under 1800-talet över Europa och världen som en nykterhetsrörelse. Dessutom betonas vikten av att arbeta med demokrati, för fred och för jämlikhet mellan alla människor. (Källa: Wikipedia)

Bäckström tilldelades Kungl. Maj:t (Oscar II 1872-1907) medalj För flit och redlighet i rikets tjänst. (Medaljen tilldelas den som varit i Svenska statens tjänst i 30 år och visat nit och redlighet. Utdelades av Kungl. Maj:t 1803-1975, sedan av Arbetsgivarverket. Källa: Wikipedia.) Se SM 23906.

Gift med Kristina Karolina Persdotter (f 1838- d 1915).
De fick fyra barn, bland dem Jonas (John?) Petter (f 1873, d 1924) och Josefina Karolina (f 1882- d 1965), gift Pahlberg.


Josefina Pahlberg blev känd som biografföreståndare i Skellefteå. Den första biograf-teatern i Skellefteå öppnades i godtemplarnas ordenshus.

Jonas Bäckström blev skräddare och fjärdingsman, Han tjänstgjorde bland annat som vaktmästare vid Tingshuset och polis i Bonnstan och fortsatte därefter i faderns fotspår som föreståndare för fängelset.

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!