Gård

SM_G 00911.jpg
Foto : Johan Backman
Vy över västra Ersmarks by upp mot Jönsberget taget från James Mikaelssons gård i södra byn, troligen från hustaket. Kvarnhuset bakom skylarna står fortfarande kvar. Gamla skolan som finns på bild lades ner 1915-1919. År 1918 byggdes en ny skola. Vid mejeriet byggdes sedan ett bönhus. Bilden tagen omkring 1915 mest troligt av Johan Backman.
De numrerade "rubrikerna" har meddelats av Aron Bjursell och under respektive rubrik finns Lennart Kågedals kommentarer. Vissa justeringar och ändringar har gjorts i rubrikerna 21, 26 och 27.

1. Samuel Mikaelsson. Stallider och vedbod. Enligt muntliga uppgifter skulle Samuel Mikaelssons vara från Drängsmark och inte ha några släktrelationer till andra Mikaelsonare på Ersmark 14.

Enligt köpebrev daterat 1915-06-16 i Ersmark sålde Samuel Mikaelsson och hans hustru Lova Mikaelsson sitt hemman, 1/32 mantal av Ersmark 14, till Anton Bjursell och Anna Eugenia Andersdotter. Priset var 5000 kr och överlåtelsen skedde utan andra förbehåll än att säljarna behöll "flygelbyggnaden", som skulle flyttas från gården, och halva stadskammaren.

Enligt Kågedalens församlings dödbok dog änklingen Samuel Mikaelsson i Kusmark 1940-02-10. Med ledningen av hans födelsedatum, 1862-05-18, återfanns han i DDB i Umeå som född i Drängsmark och gift med Lovisa, född Viklund 1860-01-18 i Åbyn. Man bör kunna utgå från att denna Lovisa är identisk med köpeavtalets Lova Mikaelsson och att Samuel Mikaelsson därmed är identifierad.

2. J.G. Grönlund, "Janne-Gusta". Stallider.
Johan Gustaf Grönlund, född 1888-07-23 i Ersmark, död 1950-09-07 i Ersmark. Ogift.

3. Kvarn
Kvarnen ner vid älven var enligt Ernst Westerlund klar 1905 (Ernst Westerlund, Byar och Folk. Del I, Ersmark, s. 207).

4. J.O. Bergmark. Såg.
Sågen var på plats senast år 1900 (Ernst Westerlund, Byar och Folk. Del I, Ersmark, s. 207).

5. Teodor Bergmark. Benkvarn.
Benkvarnen anlades av Bergmark d.ä.(Ernst Westerlund, Byar och Folk. Del I, Ersmark, s. 207), vilket bör betyda Moses Bergmark född 1783, död 1857.

6. Jonas Grönlund, "Anners-Jonk".
Jonas Grönlund född 1864-03-20, död 1940 i Ersmark, gifte sig på äldre dar med Anna Kalista, född Lundmark. Jonas Grönlund hade inga barn.
Hans änka gifte sig med Gottfrid Lundgren.

7. Jonas Gustavsson Grönlund. "Jon-Annersa-Joonk"
Jonas Gustafsson föddes 1855-03-25 och dog 1933-10-16. Han omtalades också som Jon-Annersa-Joonk. Han var far till bland annat till Herman och Gustaf Gustafsson Grönlund, som bodde i Ersmarksängarna och Anna och Marta som bodde i var sin stuga söder om Jönsberget.

Jag har tidigare trott att nummer 7 var den ursprungliga gården för Ersmark nr
8, Hermanshemmanet. Min teori var att det var den gården som mina farföräldrar, Sara och Verner Karlsson, flyttade till Ersmarksängarna 1910. Jag är säker på det årtalet genom uppgifter i brev från min farbror Uno Kågebo till min faster Ester Karlsson då hon fyllde 50 år:
"Kära Syster Ester Maria. Du föddes således en dag för 50 år sedan (d. 4/4 1910). Vårt hem var då beläget på södra sidan om Jönsberget mellan Jonas Grönlunds och 'Jan-Andes', d.v.s. J. Gustavssons. Men det var bestämt att vi skulle flytta upp i Ängarna. Därför hade vi hyrt in oss hos Enmark, d.v.s. det hus som K.G. Olofsson sedan kom att köpa och bebo. Om jag inte är fel underrättad eller minns fel så föddes du i det huset. Det var spännande för mig det där med flyttningen. Jag sprang mellan åsar och stockar både under rivningen och under husets uppförande där uppe i Ängarna...."

Enligt Tore Wikner och Rudolf Andersson ska dock stamgården för Ersmark 8 ha legat norr om vägen runt Jönsberget. Det stämmer också bättre med platsen för den gård som deras föräldrar flyttade som utpekades av min far och hans bröder vid en släktträff 1982. De angav ett läge alldeles strax nedom Lövhällan några meter åt öster ungefär där man på fotot lite suddigt kan urskilja en mindre byggnad.

Om det stämmer att Hermansgården var det hus som mina farföräldrar flyttade så bör det betyda att fotot är tagen senare än 1910 eftersom någon sådan "åttaknuteböning" inte finns på fotot. (Deras flyttade hus i Ermarksängarna var en "åttaknuteböning")

8. Magnus Lööv.
Skomakaren och arbetaren Magnus Löf, född 1862-03-11, flyttade 1887 till Ersmark. Hans tomt var en avsöndring från Ersmark 9 kallad Bergsbacken 96. Han var far till bland andra Birger Löf och farfar till Lööveverkens skapare.

9. Jonas Marklund.
Jonas Marklund, far till mjölnaren med mera, Andreas Marklund, född 1910, död 1982.

10. John Markgren.
John Markgren, född 1876-08-15 och död 1951-12-09, gifte sig med Lova (Lovisa) Falk, se nr 17. Han bodde senare och till sin död på Ersmark 54, en avstyckning på ca 2 ha, belägen vid Bovägen strax norr om Storbrännan, som hans föräldrar köpt 1889.

11. Oskar Isaksson. Skomakare.
Oskar Isaksson, född 1856-04-01 i Hietaniemi, Norrbotten. Ernst Westerlund uppger att Isaksson kom till Skelleftetrakten på 1880-talet med en hästtransport. Detta förefaller ha inträffat redan på 1870-talet enligt kyrkböckerna. Han blev känd som "storrännare" och vann bland annat en legendarisk tävling Skellefteå-Boviken-Kåge-Skellefteå. (Byar och Folk. Del I. Ersmark s.. 194)

12. Gamla mejeriet.
Anders Östensson var tillsammans med Lars Petter Fahlgren och Moses Hedlund drivande bakom att det första mejeriet byggdes i Ersmark på 1880-talet. Det uppfördes på Östenssons mark. (Ersnst Westerlund, Byar och Folk Del I, Ersmark, s. 150).

13. Karl Olovsson. Nasare. Karamellolofsson.
Karl Olofsson sedan han flyttat till Ersmark från Nyträsk i Jörns församling. Före honom beboddes huset av en Enmark, som framgår av brev från Uno Kågebo, se nr 7 ovan.

Kalle Olofsson ska i sin ungdom ha varit olyckligt kär i en prästdotter i Jörn (Tore Wikner). Carl var mycket engagerad i EFS verksamhet i Ersmark: Söndagsskollärare till hög ålder (över 75), symöten, kollektupptagare, lekmannpredikant (inte så frekvent), kollektupptagare i bönhuset, storsjungare och även solosångare (han uppträdde spontant och sjöng gamla andliga visor). Han bodde, åtminstone på ålderns dar, ensam i sitt hus där han samlade allsköns föremål - i regel inköpta på auktioner. Ordningen och städningen i hemmet lämnade en del övrigt att önska. Han var dock alltid ordentligt och propert klädd. Hur han livnärde sig är okänt för mig. Det förefaller som om han skaffade en del inkomster genom någon slag småaffärer. I andra byar ska han ha kallats "Ersmarksluffarn". Han avled hemma i någon magåkomma. (Lennart Kågedal).

I boken Storkågeträsk Kågedalens pärla,. sidorna 245-248, finns en artikel av Einar Holmqvist om "Sångar-Kalle", även kallad "Gris-Kalle" (en födkrok var att köpa några veckor gamla grisar och sedan sälja dem vidare för uppfödning som gödsvin).

En kvalificerad gissning är att den Enmark, som nämns under nr 7 och var den som bodde i huset innan Karl Olofsson bosatte sig där, var Carl Enmark, född 1857-02-02 i Ersmark,. Han står som sjöman i en husförhörslängd och finns på en sida med inhysesfolk och bland andra Nils Lundqvist som man vet bodde i närheten. Carl Enmark tillhörde en gren av Lassläkten.

14. Tilda Svedberg. Möbelmålare.
Bör vara identisk med Margareta Matilda (Tilda) Svedberg, född 1860-01-19 i Bergnäs(et), Burträsks fs och död 1932-02-25 i Ersmark. Hennes föräldrar var bonden Fredrik Svedberg, född 1918-04-19 i Bergnäs, Burträsk, och Juliana Sofia, född 1823-01-i Bodbyn, Burträsk.

15. Bröderna Bergström. Haakars.
På denna gård bodde ättlingar till Nils Johansson Bergström, född 1845 och kallad Hakars-Nisch, och (om de fortfarande levde när kortet togs) han själv och hans hustru Karolina Johansdotter Hedlund, född 1852-11-24.

16. Gamla skolan och Bönhus.
Det kombinerade skol- och bönhuset byggdes 1869 (Ernst Westerlund, Byar och Folk. Del I. Ersmark, s. 162).

17. Lova Falk. Bakom skolans uthus.
Lovisa (Lova) Falk, född 1873-05-28 i Ersmark och död 1961-12-31 på ålderdomshemmet i Kusmark, gifte sig med John Markgren, se nr 10.

18. Okänt

19. Johannes, "Janne" Andersson.
Johannes Andersson (Antonsson) föddes 1865-10-14 och dog 1932-07-17. Hans hustru var Fredrika, född Östensson 1868-08-19 och död 1902-06-15. Sonen Gunnar Andersson ägde hemgården innan han blev arbetare på SKEGA.

20. Fattigstugan. Eva Holmberg. Maxin.
Anton Eriksson Maximo, kallad Maxim eller Maxin, född 1836-10-21 i Ersmark, död 1923-11-19 i Ersmark. Föräldrarna var Eric Maximo, född 1790 i Ryssland och Cajsa Greta Andersdotter, född 1936-10-21 i Frostkåge och död 1863 i Ersmark.
Eva Holmberg, född Johansson Moritz 1854-02-24 i Kusmark, död 1940 06 20. Det är ovisst om hon verkligen bodde i huset när kortet togs - hon skötte postbärning från Kåge i nitton år från 1899, se Ernst Westerlunds bok om Ersmark, sidan 196-198.

21. Ida och Eva Lindfors. "Jonedöllern".
De ogifta systrarna Eva Lindfors "Jone Eva" (1851-1933) och Ida Lindfors "Jone-Ida" (1864- ) levde som fattighjon i byn. Deras far, Jonas Lindfors hade under 1860-talet sålt sin del av Ersmark 2 och familjen var uppenbarligen på obestånd. Döllorna levde på folks gåvor och delvis också kommunala medel. De tiggde också. Ida kunde dyka upp i dörren då det var någon stämma och ropa "vi har slut ved, vi ska ha ved" (citat efter Tycko Karlberg). De passade på att hälsa på i hushåll där man just bakade ellar hade slaktat. "Vær naiggd ve he dü ha fâtt" sa N.J. Fahlgren när en av dem inte var nöjd med fläskbiten utan vill ha bröd också. "Vær naiggd ve he dü ha fâtt" hälsade hon när hon någon gång senare mött N.J. och han klagade på vädret. En broder till döllorna, som bör ha varit Jonas Oskar Lindfors, bodde vid kyrkvägen söder om Seth Jakobsson. Han var folkskygg och folk var rädda för honom.

22. J.G. Gustavsson. Handlare.
Johan Gustaf Gustafsson Grönlund, född 1852-07-10 i Ersmark.

23. Nils Lundkvist. Nasare.
Nils Lundqvist med öknamnet Tuppen, född 1936-05-21 i Ersmark. "Lundqvist hade någon tid en liten affär i en mindre byggnad i sin hemgård, Gustaf Lundqvists nuvarande gård. Sedan flyttade han för en tid till den gård i västra byn där handlanden Johan Gustaf Gustafsson-Grönlund sedermera drev affär. Slutligen byggde han en gård, ungefär där bönhuset nu står, där han inredde butik och länge hade en del varor fastän han på gamla dagar upphörde med alla affärer". (Citat från Ernst Westerlunds bok om Ersmark sidan 193.) Bodde i hus nedom bönhuset på västra sidan. Gav huset till Gustav Lundqvists systrar. Det flyttades i något skede till den plats där det nu står väster om Ragnar Lindbergs gård (Intervju med Tycko Karlberg 1978).

24. Karl-Gustav Lundmark.
Karl-Gustaf Lundmark (1849- ) och Marta Karolina Enmark (1854- ) var föräldrar till Lot, Gustaf och Edvard Lundmark. Lot Lundmark bodde i huset sedan han återvänt från Amerika.

25. Lina Jakobsson, "Post-Lina".
Lina Jakobsson var den första föreståndaren för den första poststationen i Ersmark. Den öppnade 1 december 1917. (Ernst Westerlunds bok om Ersmark sidan 198). I huset var det senare var skomakeri och cyckelverkstad. Det var ett tvåvåningshus på 1940-talet (Lennart Kågedal). Gården kallades Pär-Aischagården (Ernst Westerlund, Byar och Folk. Del I. Ersmark, s. 218).

26. Anners-Orsagården.
Olof Andersson (Anners-Orsa enligt Ernst Westerlund, Byar och Folk. Del I. Ersmark, s. 218) född 1851 i Kusmark och Sara Albertina Ålund, född 1857. Enligt Olof Anderssons barnbarn Åke och Berndt Marklund flyttades ena halvan av huset av deras far, Andreas Marklund, ut till Pellantbron på södra sidan om älven.

27. ??

28. James Mikaelssons bakgård.
James Mikaelsson (1874-1934) och Beda Mikaelsson, född Svensson (1892-1963).

Titel

Gård

Anmärkning

Kopia finns. Repro av Elin Rosenberg 1994.

Museikod

SM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

G 00911

Samhör med

DIG 04224, DIG 04224:01, G 00911:01

Ämne 1

Gård

Ämne 2

Bostad

Ämne 3

Vy

Ämne 4

Skola

Ämne 5

Kvarn

Tillkomsttid start

cirka 1915

Bild byline

Foto : Johan Backman

Förvärvsdatum

1994

Motivkategori

Landskap

Motiv - Land

Sverige

Motiv - Län

Västerbotten

Motiv - Kommun

Skellefteå

Motiv - Socken

Skellefteå

Motiv - Ort

Ersmark

Bildtyp

Repronegativ

Filstorlek

Bilden finns digital på CD 54 i närarkivet. Tiff, 300 dpi, storlek 105x75 cm, 12422x8849 pixlar.

Källhänvisning

“Gård,” Samlingar Skellefteå museum, hämtad 19 september 2020, https://samlingar.skellefteamuseum.se/items/show/297550.

Publikationer

  • Sandström, Stig (2017). Ersmark: Byaboken [Hembygdspublikation]. ISBN: 978-91-87949-67-8, s. 65.

Personrelationer

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!